Warning! This site is for adults only!
This Site Contains Sexually Oriented Material

De volgende website, inclusief alle webpagina's, links, beelden en video's, tonen sexueel expliciet materiaal. Alleen instemmende meerderjarigen zijn geautoriseerd na deze pagina. Indien je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar of 21 jaar daar waar 18 niet de officiële leeftijd voor meerderjarigheid is), indien je sexueel expliciet materiaal aanstootgevend vindt of als het illegaal is dergelijk materiaal in jouw gemeenschap, MOET je op EXIT klikken. Door ENTER te klikken ga je akkoord met de verklaring onderaan deze pagina.

Day: Month: Year:
By Entering This Site You Agree That:
  • Je bent meerderjarig in je gemeenschap en ten minste 18 jaar oud (21 jaar in bepaalde gemeenschappen);
  • Je zult geen minderjarigen blootstellen aan het sexueel expliciet materiaal welke je nu te zien krijgt;
  • Je vindt sexueel expliciet materiaal niet aanstootgevend of obsceen;
  • Sexueel expliciet materiaal is niet obsceen of illegaal in jouw gemeenschap en je wenst dergelijk materiaal te bekijken;
  • Je zal het materiaal van deze website enkel gebruiken voor je eigen persoonlijke gebruik en het niet verkopen, distribueren, doorgeven of beschikbaar maken aan andere personen;
  • Je verklaart deze verklaring te hebben gelezen, te hebben begrepen en stemt in met de voorwaarden.

Indien minderjarigen toegang hebben tot je computer, beperk dan ajb hun toegang tot het sexueel expliciete materiaal door middel van één van de volgende producten:

Privacy Policy

Deze website is eigendom van LESBIAN FACTOR

Deze verklaring legt uit welke informatie wij vergaren van de gebruikers en abonnees van onze sites. Deze site is een erotiek site en mag enkel gebruikt worden door personen ouder dan 18 jaar. Alle personen onder die leeftijd mogen de inhoud van deze site niet bekijken en dienen deze site onmiddelijk te verlaten.

De informatie die wij verzamelen
Deze verklaring is van toepassing op alle verzamelde of opgegeven informatie op de websites van LESBIAN FACTOR. Op enkele pagina's, kun je producten bestellen, je opgeven voor deelname, verzoeken indienen en je aanmelden om materialen te ontvangen. Op sommige pagina's verzamelen we automatisch informatie van de deelnemers. De verzamelde persoonlijke informatie op deze pagina's kan zijn, maar is niet gelimiteerd tot, naam, email adres, IP adres, etc.

Email Marketing
Het email adres van de abonnee mag door de site gebruikt worden om speciale aanbiedingen en andere relevante informatie zoals nieuwe diensten, abonnementinformatie, etc. te communiseren. Bovendien kan het voorkomen dat de abonnee speciale aanbiedingen ontvangt van of de beheerders van de site, of van derden service aanbieders, of van content aanbieders, welke instemming mogen vragen voor het ontvangen van emailaanbiedingen, nieuwsbrieven, advertenties of andere promotionele of speciale themamaterialen. De abonnee mag zich afmelden voor deze mails door te klikken op de AFMELDEN link onderaan de emails of door de site http://www.td3x.com/ te bezoeken.

De wijze waarop wij de informatie gebruiken
De gebruiker wordt erop geattendeerd dat sommige persoonlijke informatie, zoals maar niet gelimiteerd tot creditcard nummer, verzameld kunnen worden door derden service aanbieders van wie LESBIAN FACTOR diensten koopt of waarvan een advertentiebanner of link op de site staat. Gebruikers dienen de privacy policy van deze derde partijen te lezen wanneer veranderingen plaatsvinden.

Zodra een abonnee de site gebruikt, stemt de abonnee in dat LESBIAN FACTOR alle gemelde en verzamelde persoonlijke informatie mag gebruiken voor ieder doel, inclusief zonder beperking leeftijd verificatie, administratie, klantenadministratie, marketing, promotionele en advertentie doeleinden door de website of door derden geautoriseerd door de website. De abonnee stemt hierbij in dat de website naar eigen inzicht de persoonlijke informatie van de abonnee, die is verschaft door of ontvangen van geaffilieerde of niet geaffilieerde derde partijen, mag verkopen, verhuren, delen of licenseren.

Onze verplichting met betrekking tot gegevensbeveiliging
Om ongeautoriseerd toegang te voorkomen, om juistheid van gegevens te onderhouden en om correct gebruik van informatie, hebben wij redelijke en passende fysieke, electronische en bestuurlijke maatregelen getroffen om de gegevens, die wij online verzamelen, te beschermen.

Hoe contacteer je ons
Indien je andere vragen of bezorgdheden over deze privacy policies, stuur ons dan ajb een email at support@famesupport.com or schrijf een brief naar Gamma Entertainment, 3300 Cote-Vertu, Suite 406, Montreal, Quebec, H4R 2B7, Canada.